×× دلتنگی××

لحظات دلتنگی

اشکم

 

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم...ســــــاده ترین حرف ها هم...اشـــــــــکم را در می آورد...

 

 

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 22:4 توسط هادي|

shargtell

 

پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــد


امـــا


دل رفــتــه را هــرگــز ...!

 

**دلتنگ شده در** یکشنبه 20 مهر1393ساعت 18:41 توسط هادي|

 

دل رفته

 

حـــــرف مــــيزني اما‌ تلــــــــــــــــخ!


               محــــبت ميكني اما‌ ســــــــــــــــرد!


                                  چه اجباريست دوست داشتن من؟!!

 

**دلتنگ شده در** شنبه 19 مهر1393ساعت 18:29 توسط هادي|

قاصدک

 

چه سخت است...

 

 دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که

 

در آن هیـــــــــــــــــچ بادی نمی وزد

 

**دلتنگ شده در** جمعه 18 مهر1393ساعت 18:28 توسط هادي|

دل تنگ ام

 

سعی نکن متفاوت باشی!


فقط "خوب باش"


خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...

 

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 16 مهر1393ساعت 15:43 توسط هادي|

روزخوب

 

ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺏ "ﺩﻟﯿﻞ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...


" ﺗﻮ" ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ " ﺧﻮﺏ" ﺑﻮﺩﻧﻢ

 

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 2 مهر1393ساعت 18:9 توسط هادي|

پاییز

 

گوش کن !!

 

صداى نفس هاى پاییز می آید...

 

نگرانى هایت را از برگ هاى درختان آویزان کن ،

 

چند روز دیگر می ریزند

 

**دلتنگ شده در** سه شنبه 25 شهریور1393ساعت 22:17 توسط هادي|

 دوست داشتن

 

دوســــــــــت داشتن یعنی ...

 

       وقتـــــــــــی مــــــــــــــی دونه

 

                 رو چــــــــــــیزی حســــــــاسی

 

                             حواسش هست ناراحتت نکنه...

 

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:29 توسط هادي|

 

داغ دلتنگی

 

آرام تر سکوت کن...!!!


صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد ...!!!

 

 

**دلتنگ شده در** یکشنبه 16 شهریور1393ساعت 15:20 توسط هادي|

دیدنت

 

هـــــــــــمیشه هستی..

 

همــــــــــــــــین نزدیکی..

 

جایی میان دلم و یادم اما...

 

دیدنت چـــــــــیزدیگریست

 

**دلتنگ شده در** شنبه 15 شهریور1393ساعت 13:48 توسط هادي|

 

سرد

 

تمام ِ من ،


پای ِ حضور ِسرد ِ کسی سوخته ،


که بود ُ هیــــــــــــــــچوقت نبود ..


که رفت ُ هـــــــــــــمیشه هست .

 

**دلتنگ شده در** جمعه 14 شهریور1393ساعت 13:44 توسط هادي|

 

دلتنگی

 

سر سوزنی اگر مرا می خواست ،زمین و زمان را به هم می دوختم . . .!!!

 

 

**دلتنگ شده در** سه شنبه 11 شهریور1393ساعت 18:13 توسط هادي|

پیراهن دلتنگی

 

ﺩﻭﺱ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ

 

ﻣﺜﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﺷـــﺘﺒﺎﻫﯽ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ لباسه!

 

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﻧــﺮﺳﯽ

 

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﯽ ﺍﺷـــــــــﺘﺒﺎﻩﮐﺮﺩﯼ !!... ؟

 

**دلتنگ شده در** دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 16:59 توسط هادي|

 شارژ همراه اول

 

درد داره

 

       ساعت هابشینی وبه حرفی که

 

                       هیچوقت قرارنیست بگی فکرکنی...

 

**دلتنگ شده در** شنبه 1 شهریور1393ساعت 12:18 توسط هادي|

دلتنگی

 

سـاعتـــــــــ هـای نبودنتــــ


روی مچـــــم بستــه نمیشــــه


حلقــــه می شـــــوند دور گــــــــردنــــم

 

**دلتنگ شده در** جمعه 31 مرداد1393ساعت 12:17 توسط هادي|

 shargtell.com

 

درد داره

 

ساعــــــــت هابشینی و

 

به  حرفی که هیچوقت قرارنیست بگی فکرکنی...

 

**دلتنگ شده در** جمعه 24 مرداد1393ساعت 15:49 توسط هادي|

 

متاسفم

 

احساس تـاسف دارم


بـرای تمـام کسانــی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکننـــــد


حـس نمیـــــکننـــد …

 

                            نمـی شنونــــد …

 

                                                           نمچشنـــــد …

 

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 22 مرداد1393ساعت 18:19 توسط هادي|

 

مادر

 

می تــــرسم برای دیدنم

 

           از بهشت به جـهنم آید...

 

                             مــــــــــادر است دیگر...

 

 

**دلتنگ شده در** یکشنبه 19 مرداد1393ساعت 16:40 توسط هادي|

داشتنی

 

 

یادمان باشد....

 

هر خواستنی داشتنی نیست ....

 

**دلتنگ شده در** جمعه 17 مرداد1393ساعت 13:43 توسط هادي|

 

سکوت دلتنگی

 

گاهیــ خـــدا آنقـدر صدایتـ را دوستـ داردکــ ه

 

                 سکوتـــــــــــــ میکنـــد تا تــو بارهـــــا بگویــی


                                    خـــــــــــــــــــدای منـــــــــــــــــــــــــــ

 

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 16 مرداد1393ساعت 10:9 توسط هادي|

 

shargtell.com

 

 

نـــــــــــــو را نمیدانم


ولی من حرف اخرم را با بغض خوردم!!

 

**دلتنگ شده در** شنبه 11 مرداد1393ساعت 12:43 توسط هادي|

 

دوستم ندارد

 

هـــــــــرگز هیچ حسرتی در دنیا


این چنین یکجا جمع نمی شود


که در این سه واژه ی کوتاه :


" او دوســــــــــــــتم ندارد! "

 

 

**دلتنگ شده در** جمعه 10 مرداد1393ساعت 12:40 توسط هادي|

 

حباب

 

دل می بندیم به یک حـــــباب ...

 

بعد دل دل می کنیم که نترکد...

 

**دلتنگ شده در** سه شنبه 31 تیر1393ساعت 18:3 توسط هادي|

 

داغ دلتنگی

 

دلتـــــــنگی هم ...

 

          حس جالبیـست ...!


                          داغ نیــــست اما ...


                                            مـــــــــــیسوزان...!

 

**دلتنگ شده در** جمعه 27 تیر1393ساعت 16:38 توسط هادي|

 

shargtell.com

 
 
 
 
گاهی از دوست داشتنت ،
 
 
 
                 خســــــــــــــــته میشوم !
 
 
 
                              دلــــــــــــم می خواهد . . ..
 
 
                                              برایــــــت بمیـــــــــــــرم !
 
 
**دلتنگ شده در** شنبه 21 تیر1393ساعت 17:58 توسط هادي|


آخرين مطالب
» اشـــــــــکم را
» دل رفــتــه
» محــــبت ميكني
» قاصدک
» خوب باش
» روز خوب
» پاییز
» دوســــــ♥ــــت داشتن
» سکوت
» دیدنت